Talentvoorziening

Als (ouder van een) talentvolle judoka weet je dat de weg naar de top niet alleen om een fysieke en mentale investering vraagt, maar zeker ook om een financiële. Om ervoor te zorgen dat talentvolle sporters die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen toch hun doel kunnen verwezenlijken is er voor deze groep ook dit jaar een financiële ondersteuning beschikbaar. Met deze zogenaamde Talentvoorziening (samenwerking SZW, NOC*NSF, Yvonne van Gennip Talent Fonds en Jeugdsportfonds) kunnen talentvolle sporters worden geholpen om zich optimaal te blijven ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Deze voorziening is bedoeld voor sporters tot en met 18 jaar die:
- Opgroeien in gezinnen met een inkomen op of onder het sociaal minimum en;
- Een Belofte-, NT- of IT-status bezitten.

Voor een sporter met een Talent TeamNL status is een bedrag van maximaal € 4000 per jaar beschikbaar. Voor een sporter met een Talentstatus (IT, NT-, of Belofte-status) maar geen Talent TeamNL status is een bedrag van maximaal € 2000 per jaar beschikbaar. Een aanvraag kan uitsluitend via de directeur topsport of coördinator talentontwikkeling worden ingediend bij NOC*NSF.

NB: Uitbetaling van deze bedragen geschied op basis van declaratie. De kosten moeten zijn gemaakt in de periode oktober 2019 t/m september 2020 en moeten worden voorzien van bewijslast door middel van bonnen/facturen.

Wanneer je (zoon/dochter) hiervoor in aanmerking komt, dan kunnen de ouders van de betreffende sporter contact opnemen via dit e-mailadres.

Terug naar boven