Nieuws

Brief van het bondsbestuur

13 mei 2020
rtc.jbn.nl

Beste judoka, ouder, trainer, coach, bestuurder,

 

Met dit schrijven willen wij ingaan op de ontstane situatie met betrekking tot talentontwikkeling binnen de Judo Bond Nederland.


Op dinsdag 21 april hebben we u bericht over ons besluit om de talentontwikkelingsstructuur te wijzigen. Het fulltime programma voor junioren op RTC’s zou worden afgebouwd om over te laten gaan in een clubstructuur. Dit besluit is tot stand gekomen op voorspraak van het managementteam topsport en de hoofdcoach talentontwikkeling. Een besluit dat niet uitsluitend is gebaseerd op de aanbevelingen vanuit het onderzoek dat door NMC Bright is verricht. Het bondsbestuur heeft op 8 april jl. het eerste uitgebreide voorstel van het managementteam topsport besproken en na aanvullende vragen te hebben gesteld heeft het bestuur op maandag 20 april unaniem ingestemd met het voorstel om de clubs weer meer ruimte te geven op het gebied van talentontwikkeling. Het belangrijkste gevolg van dit besluit was dat het talentontwikkelingsproces anders ingericht zou worden en daarmee op vier plekken in het land moet worden gestopt met de fulltime trainingsprogramma’s op de RTC-hoofdlocaties.

 

Naar nu blijkt had het bondsbestuur het besluit niet moeten nemen, zonder instemming van de bondsraad. Dit heeft tot gevolg dat het bondsbestuur het genomen besluit tot nader order heeft teruggedraaid. Daardoor ontstaat een vervelende situatie, in het bijzonder voor de judoka’s en hun ouders die op het punt staan belangrijke keuzes te maken om de judocarrière een vervolg te geven. Dat betreuren wij ten zeerste.

 

Afgelopen weekend heeft er constructief overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de bondsraad, portefeuillehouders topsport van de bondsraad, het bondsbestuur en directie. Daaruit is voortgekomen dat het voorstel om de landelijke opleidingsstructuur anders in te richten zal worden besproken als onderdeel van het bond brede meerjarenbeleidsplan voor de komende vier jaar. Na besluitvorming in de bondsraad zullen wij alle betrokkenen informeren over de weg die wij zullen ingaan als het gaat om talentontwikkeling.

 

In de berichtgeving van 21 april informeerden wij u over de start van de talentacademie binnen het NTC op Papendal. Dit laat onverlet dat er specifieke aandacht blijft voor het -21 programma. De aandacht die hier wordt gegeven aan de meest talentvolle Nederlandse junioren is een optimalisatie van het reeds bestaande programma op Papendal, waar sinds 2016 de senioren en top van de junioren fulltime trainen. Het huidige NTC-programma gaat gewoon door, inclusief de reguliere instroom vanuit RTC’s en clubs en uitstroom van sporters.

 

Wij realiseren ons dat het bondsbestuur hiermee voor ongewenste onrust zorgt met de stappen die zijn gezet. Onrust voor iedereen die bij talentontwikkeling betrokken is. Bij ieder besluit en iedere stap hadden en hebben we als doel om de weg van talentvolle judoka naar topjudoka zo toekomstbestendig mogelijk in te richten, op zowel sportief, financieel als organisatorisch vlak. Dit blijven we ook doen, maar hierin trekken we nu gezamenlijk op met de bondsraad.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bondsbestuur


Felix Thieme

Voorzitter JBN


 
rtc.jbn.nl
In navolging op het eerdere bericht over de RTC-bijdrage gedurende de corona-maatregelen willen we je melden dat is besloten voor de… Meer >
 
rtc.jbn.nl
De huidige situatie als gevolg van de corona-maatregelen zorgt ervoor dat er sinds half maart niet getraind kan worden op de… Meer >
 
rtc.jbn.nl
Helaas kunnen - naast de reguliere RTC en NTC trainingen - voorlopig ook de weekendtrainingen op het NTC niet doorgaan i.v.m. de… Meer >
 
rtc.jbn.nl

Update trainingen RTC

01 april 2020
Wij hopen dat het ondanks alle omstandigheden goed met je gaat. Zoals je waarschijnlijk gezien of gehoord hebt heeft het kabinet… Meer >
 
 
 
 
Terug naar boven