Nieuws

RTC-bijdrage gedurende corona-maatregelen

09 april 2020
rtc.jbn.nl

De huidige situatie als gevolg van de corona-maatregelen zorgt ervoor dat er sinds half maart niet getraind kan worden op de RTC-locaties. Desondanks heeft er eind maart wel een incasso plaatsgevonden van de RTC-bijdrage. Omdat er – begrijpelijk – vragen zijn over het voortzetten van deze RTC-bijdrage terwijl er geen trainingen plaatsvinden, geven we hier graag een toelichting op.


Hoewel er geen trainingen meer zijn, lopen de structurele kosten voor het RTC vooralsnog wel door. Zolang er nog geen duidelijkheid is over het eventueel uitstellen of opschorten van bijvoorbeeld de huur van sportaccommodaties, kunnen we nog geen maatregelen nemen met betrekking tot het verlagen van de RTC-bijdrage. Zodra de eventuele financiële compensaties in beeld zijn gebracht, zullen we deze uiteraard verwerken in een van de komende RTC-bijdragen.

We verzoeken je dan ook om de RTC-bijdrage niet te storneren of je uit te schrijven bij het RTC als je de bijdrage niet kunt betalen vanwege tijdelijk teruglopende inkomsten. Neem daarvoor in de plaats juist contact met ons op via topsport@jbn.nl om hiervoor een regeling te treffen.

 

Op https://www.jbn.nl/budo-activiteiten-vanuit-huis, rtc.jbn.nl en eventueel via je RTC trainer worden verschillende manieren aangeboden om je ook in deze tijden letterlijk en figuurlijk in beweging te houden!


 
rtc.jbn.nl
In navolging op het eerdere bericht over de RTC-bijdrage gedurende de corona-maatregelen willen we je melden dat is besloten voor de… Meer >
 
rtc.jbn.nl
Beste judoka, ouder, trainer, coach, bestuurder,   Met dit schrijven willen wij ingaan op de ontstane situatie met… Meer >
 
rtc.jbn.nl
Helaas kunnen - naast de reguliere RTC en NTC trainingen - voorlopig ook de weekendtrainingen op het NTC niet doorgaan i.v.m. de… Meer >
 
rtc.jbn.nl

Update trainingen RTC

01 april 2020
Wij hopen dat het ondanks alle omstandigheden goed met je gaat. Zoals je waarschijnlijk gezien of gehoord hebt heeft het kabinet… Meer >
 
 
 
 
Terug naar boven