Kosten RTC

RTC-bijdrage (vanaf september 2019)

Vanaf 1 september 2019 is onderstaand schema van toepassing voor het vaststellen van de hoogte van de RTC-bijdrage:

 

Gemiddeld aantal RTC trainingen per week*

€ per maand

 1-2x per week training

15

≥ 3x en ≤ 5x per week training

30

≥ 6x per week training

45

* exclusief NTC trainingen


NB: Een training moet plaatsvinden op een erkende hoofd- of sublocatie, dan wel Topsport Talent School.

 

Clubtrainingen rekenen vanzelfsprekend niet mee in dit totaal aantal trainingen per week.

Kosten uitzendingen RTC

Jaarlijks stelt de JBN een RTC programma vast met daarin opgenomen de stages en toernooien die vanuit het RTC worden georganiseerd. Vanaf de categorie -18 wordt er vanuit het RTC ook deelgenomen aan het internationale toernooien. Hoewel ieder jaar het programma (en daarmee het aantal toernooien) kan verschillen, wordt er gerekend met een gemiddelde van €500,- per toernooi voor reis-, verblijfs- en inschrijfkosten. 
 

Reis- en verblijfskosten in het kader van uitzendingen als nationale selectie zoals EK/WK en EYOF/YOG, zijn voor rekening van respectievelijk de JBN en NOC*NSF.

Terug naar boven